Fevik bibliotek vil bli stengt i skolens sommerferie fra 23.06. til 17.08.2017

Meråpent bibliotek vil også bli stengt i denne perioden.