Samtale om utsmykningen av parken

Kunstneren Barbro Raen Thomassen har utsmykket Byhaven med en skulptur formet som et frø av ballastplanten Byvortemelk og med tekster av lyrikeren Paal-Helge Haugen. Biblioteket inviterer til en samtale mellom de to kunstnerne om deres tanker rundt de uttrykkene vi har fått.

Frøet er rein latens, ein lada stillstand. Uforanderleg i seg sjølv ber det bod om forandring.
Hogne i stein simulerer språkteikna ein stabilitet som ikkje finst. Språket kan vende seg bort frå den som ser, samstundes som frøets utside kan signalisere ei innside som berre eksisterer som noko anna, uttrykt gjennom metamorfosens overskriding. Frø og teikn, semen og semeion, inngår begge i ein disseminasjon, ei ut-såing der meininga aldri kan innhaustast som noko anna enn ei potensiell meining. 
Jfr. Paal-Helge Haugen

Barbro Raen Thomassen (født 1955) er visuell kunstner og billedhugger bosatt i Birkenes. Hun har studert kunst i Frankrike og ved Vestlandets Kunstakademi I Bergen. Barbro Raen Thomassen er en aktiv utstiller i inn- og utland, og arbeider med ulike media som skulptur, installasjon, land art, tegning og foto. En rekke av hennes arbeider kan finnes i offentlige rom og nå også i Byhaven i Grimstad. Hun har også skrevet bøkene Som liljene på marken. Om å leve enklere. (2011) og Kjøkkenhagen (2019)

Paal-Helge Haugen (født 1945) er fra Valle i Setesdal og blir regnet som en av sin generasjons fremste lyrikere. Diktsamlingene hans er oversatt til mange språk. I årene 1965-67 var han redaksjonsmedlem i det toneangivende litteraturtidsskriftet PROFIL. Han har vært formann i Statens Filmproduksjonsutvalg og Den norske Forfatterforeningen, og nestformann i Norske Dramatikeres Forbund. I sitt arbeid har han samarbeidet med en rekke nasjonale og internasjonale kunstnere og musikere. For sin litteratur har han mottatt en rekke priser. I 2009 ble han utnevnt til ridder av 1.klasse av Den Kongelige Norske St.Olavs Orden for sin innsats for norsk litteratur- og kulturliv.

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

18:30 - 19:30
Salen

Sted

Salen
Grimstad bibliotek
Kategori
Grimstad bibliotek

Arrangør

Grimstad bibliotek
Telefon
37250190
E-post
grimstad.bibliotek@grimstad.kommune.no

Andre arrangører

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Nettsted
https://www.austagderfk.no/aabk/