Hvor viktig er familien og stedet du kommer fra for dine framtidsutsikter? Sigrun Aasland er fra Grimstad i Agder, og er fagsjef i Tankesmien Agenda. I den ferske boka Det trengs en landsby, tar hun for seg nettopp disse spørsmålene og den økende økonomiske ulikheten i samfunnet. Aasland forteller og samtaler med lærer Tone Andersen, som er en av kildene i boka. Andersen har bodd og undervist i Grimstad i 40 år.

Info

Når:
06.02.2020
Kl. 19.30

Hvor:
Salen, Grimstad bibliotek
Jernbanebrygga 1, Grimstad

Pris:
Gratis

Kontakt:
Grimstad bibliotek
37250190
E-post
Sort facebook-logo