okt
23
tir
Apropos sjøfart: Det sørlandske anglo saxon-eventyr @ Salen, Grimstad bibliotek
okt 23@19:00
Apropos sjøfart: Det sørlandske anglo saxon-eventyr @ Salen, Grimstad bibliotek

På midten av 1920-tallet lå skipsfarten på Sørlandet nede med brukket rygg. Seilskutetida var definitivt over og den økonomiske krisen i kjølvannet av 1. verdenskrig gjorde det vanskelig  å drive lønnsom fraktfart til havs. Men nettopp i denne vanskelige perioden bød det seg en ny sjanse.

I 1927 tilbød oljeselskapet Anglo Saxon Petroleum salg av flere eldre damptankere på gunstige betingelser. I alt 17 av dem havnet på Sørlandet. Kjøpet kom til å innlede et hamskifte i sørlandsk skipsfart og i 1939 var rundt 10% av den norske handelsflåten hjemmehørende på Sørlandet.

Gaute Christian Molaug arbeider som arkivar, rådgiver og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN. Han er utdannet historiker og har skrevet hovedfagsoppgave om sørlandsredernes satsing på tankfart i mellomkrigstiden.

Ved ankomst etter kl. 19.00 så må inngangen i 1. etasje benyttes.