19:00
I 1890, mens Henrik Ibsen satt opptatt med å forfatte Hedda Gabler, raste debatten rundt tyske forskere om Ibsens kvinnetyper: Var norske kvinner så hakkende gale eller var disse fantasiprodukter i dikterens hode som ble[...]
Salen, Grimstad bibliotek
19:00
I våre dager er det lite hermetikk-industri igjen i Norge. Det produseres middagshermetikk, og Vesteraalens bygger ny fabrikk på Sortland for sin fiskebolleproduksjon. Dette er de siste restene av en næring som sto for en[...]
Salen, Grimstad bibliotek
19:00
På midten av 1920-tallet lå skipsfarten på Sørlandet nede med brukket rygg. Seilskutetida var definitivt over og den økonomiske krisen i kjølvannet av 1. verdenskrig gjorde det vanskelig  å drive lønnsom fraktfart til havs. Men[...]
Salen, Grimstad bibliotek