19:00
Harald S. Næss (1925-2017) var i over 30 år lærer og professor i skandinavisk litteratur ved University of Wisconsin. I 1950-årene kom han over 70 ukjente Hamsun-brev, noe som ble starten på et livslangt prosjekt:[...]
Salen, Grimstad bibliotek
19:00
Foredraget omhandler en storhetstid som sier noe om hvor omfattende skipsfarten i Arendal var i nasjonal og internasjonal målestokk gjennom 1900-tallet. Et stort antall mennesker har arbeidet ombord i disse skipene og dets nyere historie[...]
Salen, Grimstad bibliotek
19:00
Den håndskrevne kokeboken inneholder ca. 280 oppskrifter og er et fantastisk utgangspunkt for å studere den tids mattrender. Den gir oss også kunnskap om hvilke grønnsaker, frukt og bær som var populære og tilgjengelige her[...]
Salen, Grimstad bibliotek