Notice: register_uninstall_hook was called incorrectly. Only a static class method or function can be used in an uninstall hook. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/grimstad/public_html/wp-includes/functions.php on line 4148
Lånekort - Grimstad bibliotek

Lånekort

Alle som bor i Norge kan få lånekort. Barn under 15 år, og alle som ikke kan vise til gyldig legitimasjon (ID med bilde og personnummer) kan få lokalt lånekort. Barn under 15 år må i tillegg ha med en foresatt. Alle som er 15 år eller eldre, og som kan vise til ID med bilde og personnummer kan få et nasjonalt lånekort. Dette kortet kan brukes i alle offentlige bibliotek, i tillegg til en rekke av bibliotekenes nettressurser, som e-bøker, filmtjenester, oppslagsverk osv.

 • Lånekort er gratis for alle
 • Vis legitimasjon ved innmelding
 • Husk å melde adresseforandring
 • Studenter må også oppgi hjemmeadresse
 • Tapte lånekort erstattes for kr. 10.-

Lånetid:

 • Lånetid for bøker, lydbøker, tidsskrifter og musikk er 4 uker når ikke annet er oppgitt.
 • DVD kan lånes i 1 uke.
 • Alt skal leveres tilbake i tide.
 • Alle lån kan fornyes dersom det ikke er venteliste. Det kan gjøres pr. telefon eller her

Purregebyr og erstatning:
Hvis lånetiden overskrides betales:

 • Kr. 30.- for første gangs purring. Barn kr. 10.-
 • Kr. 40.- for andre gangs purring i tillegg til første gebyret. Barn kr. 30.-
 • Dersom boka ikke blir levert ved 2. gangs purring, må boka erstattes og purregebyrene betales.
 • Utestående krav blir sendt Kommunekassen
 • Låner som ikke gjør opp for seg, blir sperret.