Elektrifisering basert på fornybar energi er viktig for å redusere CO2-utslipp, og batterier vil spille en stadig viktigere rolle. Men til hvilken pris når utvinning av materialer skjer i konfliktområder og med stor påvirkning av naturen rundt? Hva er den mest bærekraftige måten å produsere og gjenvinne batterier på?

Foredraget holdes av Gunstein Skomedal.

 

Info

Når:
25.09.2021
Kl. 13.00

Hvor:
Salen, Grimstad bibliotek
Jernbanebrygga 1, Grimstad

Pris:
Gratis

Kontakt:
Grimstad bibliotek
37250190
E-post
Sort facebook-logo