I Lovdata har du tilgang på en rekke ulike rettskilder og juridiske verktøy. Gratisversjonen lovdata.no kan brukes på alle norske IP-adresser, og inneholder Norges lover, sentrale og lokale forskrifter, og kunngjøringer i Norsk lovtidend.

I Lovdatas pro-versjon finner du, i tillegg til alt gratisversjonen inneholder, blant annet historiske lover, stortingsvedtak, rettsavgjørelser, publikasjoner, rundskriv og uttalelser, stortingsdokumenter, litteratur, nemnder og utvalg, traktater, samt EU-, FN-, NFF-, og EØS-dokumenter.

Se hele listen her.

Lovdata pro er tilgjengelig på Grimstad bibliotek, via lenken nedenfor. Du må bruke bibliotekets maskiner, eller være tilkoblet bibliotekets gjestenett.

Lenke til Lovdata Pro.

Du får kun tilgang gjennom denne lenken, og du kan også finne denne på siden E-bibliotek.