Bibliotekets historie

Grimstad bibliotek – eller ”Grimstad kommunale Bibliothek” som det het i starten – hadde sin første utlånsdag 4. februar 1895. Det hadde vært flere bibliotek i Grimstad også før dette, men disse var private leiebibliotek som kostet penger å benytte.

Dahlske skole

Det mest kjente leiebiblioteket var Grimstad Læseselskab som ble stiftet allerede i 1835. Det er dette leseselskapet man spekulerer på om Henrik Ibsen benyttet i sin Grimstad-tid. Riktignok ikke direkte, for den arme apotekerlærling hadde ikke økonomi til å avse de to spesidaler som medlemsskapet årlig kostet. Imidlertid hadde Ibsens ”prinsipal” , apoteker Lars Nielsen, en far som var medlem. Så dersom den unge Ibsen skulle nyte godt av leseselskapets tilbud, måtte det skje ved at han fikk lese de bøkene far til sjefen hans hadde leid.

Da Grimstad bystyre i 1894 vedtok å opprette et kommunalt bibliotek med gratis utlån av bøker, besluttet de at det allerede eksisterende biblioteket på Dahlske skole (byens middelskole) også skulle fungere som folkebibliotek. Dette samboerforholdet varte helt til 1951. Da bygde Grimstad kommune ny brannstasjon, og her fikk biblioteket for første gang sine egne lokaler.

Brannstasjonen og filialer

Selv om dette representerte en stor forbedring for biblioteket, ble behovet for mer plass stadig mer påtrengende. Særlig etter 1971, da sammenslåing med nabokommunene Landvik og Fjære gjorde Grimstad til fylkets største by. Kommunesammenslåingen førte til at biblioteket gikk fra å være en enkelt avdeling til å bli et omfattende biblioteksystem med hovedbibliotek og tilhørende filialnett. På det meste var det hele 5 filaler. I dag er det én tilbake, Fevik filial.

Storgaten 44

Det var allikevel ikke før i 1980 at biblioteket igjen kom på flyttefot. Da ble den gamle mursteinsbygningen i Storgaten 44 ledig. Huset ble opprinnelig bygget som bank i 1865, men hadde siden 1960-årene tjent som kontorer for kommuneadministrasjonen. I januar 1980 kunne imidlertid Grimstad ta i bruk et flunkende nytt rådhus, og biblioteket fikk overta ”det gamle”.

Her holder Grimstad bibliotek fremdeles til, og behovet for nye og tidsmessige lokaler har vært påtrengende i mange år. Diskusjonen om nytt bibliotek har gått som en ”føljetong” i Grimstad i lang tid. Diverse forslag har rent ut i sanden, og bibliotekpersonalet sammen med brukerne har svingt mellom håp og fortvilelse.

Nytt bibliotek!

Derfor var gleden ekstra stor den 31. mars 2008 da Grimstad kommunestyre vedtok å bygge et nytt bibliotek sentralt nede ved havna. Til stor forargelse for bibliotekets ansatte og brukere ble ikke planene realisert, og det moderne biblioteket ble lagt på is. Men kampviljen for et nytt og bedre tilholdssted døde ikke, og gleden var ikke mindre mandag 22. februar 2014, da det igjen ble vedtatt å bygge nytt bibliotek.

Denne gangen skal Grimstad kommunes venner og innbyggere få glede av et stort og moderne bibliotek, med alle de ressurser og muligheter som følger med det. Byggingen er i skrivende stund i gang, og vi ser frem til åpningen i desember 2017 med stor optimisme. Det nye biblioteket vil bli et signalbygg i sentrum, og det vil bli et hus og en institusjon som alle skal kunne benytte seg av.

Skisse av det nye bibliotekets eksteriør