Sal og møterom

Du har tilgang på sal med plass til 90 personer (sittende) eller 150 personer(stående), og to møterom med plass til 15 personer. Disse kan bookes opp til seks måneder i forveien, og tilbudet er gratis for ikke-kommersielle organisasjoner. Bookingforespørsler sender du til grimstad.bibliotek@grimstad.kommune.no.

Salen har 90 stoler, prosjektor, gruppebord, scenemoduler og talerstol. I tillegg til dette kan bibliotekets lyd- og lysutstyr samt frittstående prosjektorer lånes. Dette må avtales med oss.