Vi har skanner, kopimaskin og printer tilgjengelig for alle. Tilbudet er selvbetjent, og kan kun benyttes i ordinær åpningstid.

Skanning

1: Legg det som skal skannes på glassplaten.

2: Trykk på hjem-symbolet.

Til E-post

3: Trykk på «Skanner (standard)».

4: Trykk på «Angi manuel», og skriv inn e-post.

5: Velg dine preferanser.

6: Trykk på «Start».

7: Trykk «#» når du er ferdig.

Til minnepinne/minnebrikke

3: Trykk på «Utskrift/skanning (minnelagringsenhet)».

4: Trykk på skann til lagringsenhet.

5: Trykk på din lagringsenhet.

6: Legg originalen på platen, og trykk på «Start».

7: Trykk deretter på «Skann neste original» hvis mer skal skannes.

8: Trykk på «Fullfør skann» når alt er skannet.

9: Trykk på minnelagringssymbolet for å fjerne enheten.

10: Velg deretter enhet som skal fjernes.

11: Trykk deretter «Lukk».

Kopi

1: Legg det som skal kopieres i materen eller på glassplaten.

2: Trykk på hjem-symbolet.

3: Trykk på «Kopimaskin (standard)».

4: Velg dine preferanser.

5: Trykk «Start»

Utskrift

Fra bibliotekets maskiner

Fra bibliotekets maskiner kan du skrive ut på vanlig måte. Denne printeren finner du i 2. etasje, ved PCene til venstre for hovedtrappa.

Fra minnepinne/minnebrikke

1: Trykk på hjem-symbolet.

2: Trykk på «Utskrift/skanning (minnelagringsenhet)».

3: Trykk på «Skriv ut fra lagringsenhet».

4: Trykk på enheten det skal skrives ut fra.

5: Trykk på filene som skal skrives ut.

6: Trykk «Start».

7: Trykk på minnelagringssymbolet for å fjerne enheten.

8: Velg deretter enhet som skal fjernes.

9: Trykk deretter «Lukk».

Priser for kopi og utskrift

A4 (sort/hvitt)

3

A4 (farge)

5

A3 (sort/hvitt)

4

A3 (farge)

6

Betaling gjøres i skranken.