Mandag 21. august går vi tilbake til ordinære åpningstider. Du er da velkommen til å besøke oss på følgende tider:

Mandag: 10-19
Tirsdag: 10-19
Onsdag: 10-16
Torsdag: 10-19
Fredag: 10-16
Lørdag: 11-14

På Fevik filial blir åpningstidene noe innskrenket i forhold til tidligere. Husk at du som meråpent-bruker har tilgang alle dager, unntatt i skolens sommerferie, fra kl. 7-22. Meråpent-avtale får du ved å henvende deg i skranken på Fevik. Du må ha fylt 18 år for å kunne få en slik avtale.

Tirsdag: 13-19
Onsdag: 12-16

Foto: Enrico Donelli