Notice: register_uninstall_hook was called incorrectly. Only a static class method or function can be used in an uninstall hook. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/grimstad/public_html/wp-includes/functions.php on line 4148
Tilrettelagt litteratur - Grimstad bibliotek

Tilrettelagt litteratur

Biblioteket stiller en rekke bøker fra foreningen «Leser søker bok» til disposisjon. Dette er spesielt tilrettelagt litteratur, hvor du kan finne lettleste bøker, storskriftbøker eller bøker tilpasset ulike behov. Du kan lese mer om disse bøkene på hjemmesiden til Leser søker bok. Typiske målgrupper er voksne eller ungdom med lesevansker, demens, eller fremmedspråklig bakgrunn.