Mange bibliotek har det allerede, og nå innføres det også hos oss! Alle bøker som har ventelister som teller fire eller flere lånere, vil automatisk få lånetid på to uker. Det betyr at det vil bli kortere ventetid, samtidig som at det kan være lurt å lese populære bøker raskt. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at om du lånte boka før den fikk fire på venteliste, så er det først påfølgende låner som får to ukers lånetid.