English text below

Du kan nå levere inn lån! Tirsdager mellom kl. 10 og 16 vil det bli satt ut en innleveringshylle utenfor inngangen i 2. etasje (mot lyskrysset). Innlevert materiale blir satt i karantene i syv dager, før de blir registrert som innlevert og kan lånes ut på nytt.

Du får ikke purringer mens vi er stengt, og du kan beholde alle lån om du ønsker det. Men hvis du har lånt og lest en populær bok, så ber vi deg levere denne inn igjen slik at andre kan få lese denne.

You can now submit loans! Tuesdays between 10 a.m and 4 p.m., a delivery shelf will be placed outside the entrance on the first floor (towards the traffic light). Submitted materials are quarantined for seven days before being registered as submitted and can be re-lent.

You will not receive any fines while we are closed and you can keep all loans if you wish. But if you have borrowed and read a popular book, please submit it so that others can read it.