Grimstads litterære kanon – Voksen sakprosa

Høsten 2017 ble det gjennomført en avstemming hvor målet var å finne de hundre beste norske bøkene. Avstemmingen skal gi utgangspunkt for en arrangementsserie som starter i 2018. Dette er de beste sakprosabøkene for voksne.

 

Bokhandleren i Kabul

Åsne Seierstad

To uker etter terrorbombingen i New York, dro Åsne Seierstad til Afghanistan som krigskorrespondent for skandinavisk presse og media. Etter nyttår flyttet hun inn hos en afghansk storfamilie i Kabul. Med utgangspunkt i denne familien, skriver hun om landets skjebne, dets sår og drømmer om helbred. Gjennom nære portretter av familiemedlemmene leser vi om frieri og giftermål, undertrykking og maktmisbruk, forbrytelse og straff.

I Bokhandleren i Kabul trer Afghanistan frem som et mangfoldig land, med sin kulturelle rikdom og sine selvmotsigelser – fra bokbrenning på gaten til nære scener i familien. Seierstad formidler historien om et folk som er utmattet av krig, om apati og desperasjon, historien om et land i ruinenes støv, men også om en spirende vår og folks forsiktige håp om en annen fremtid.

 

 

 

Fjære bygdebok

Anne Tone Aanby

Fjære bygdebøker tar for seg de ulike skolekretsene i gamle Fjære kommune. Det er til nå gitt ut tre bind (Krogen, Håbbestad og Frivold), mens ytterligere fire (Moy, Hesnes, Fjære og Birketveit) ligger inne i prosjektet.

 

 

 

Gamle hus

Else “Sprossa” Rønnevig

En praktisk og flott bok om restaurering av boliger. Her vil alle som har kjøpt eller arvet et gammelt hus, finne informasjon og inspirasjon. Forfatteren tar for seg ulike typer hus og går inn på hvilke valg som bør gjøres ved istandsetting, og hvilke grenser man skal sette når det gjelder å restaurere huset. At mulighetene er mange og spennende, vises gjennom eksempler. Boken gir dessuten gode råd om alt fra vindusreparasjon, tapetvalg og malingstyper til etterisolering og forsikring.

 

 

Historien om Norge

Karsten Alnæs

Historien om Norge er et prisbelønnet fembindsverk som tar for seg landets historie, fra istiden til dags dato. Alnæs trekker frem historiene og menneskene som har bebodd landet, og har skapt en storslagen og medrivende fortelling om Norge. Serien består av titlene “Det ligger et land”, “Under fremmed styre”, “Mot moderne tider”, “En ny arbeidsdag” og “Femti rike år”.

 

 

 

Kongens nei

Alf R. Jacobsen

Senkningen av krysseren Blücher i morgentimene 9. april 1940 innledet et kappløp uten sidestykke i nyere norsk historie. Hitlers dristige plan om en rask okkupasjon av Norge hadde mislyktes, og i et forsøk på å unngå et tilbakeslag i Oslo iverksatte der Führer og hans medsammensvorne en kynisk kriseplan: Kongefamilien og regjeringen skulle tvinges til kapitulasjon gjennom morderiske anslag av Nazi-Tysklands elitestyrker. I en forrykende skildring med basis i nye og tidligere ubrukte kilder beskriver forfatteren Alf R. Jacobsen kongen og regjeringens flukt fra Oslo – forfulgt av topptrente fallskjermjegere og bombefly. Kongens nei forteller om kong Haakons og kronprins Olavs ranke holdning i de mørkeste timene da mange ville gi opp. Boken gir også den første beskrivelsen av Hitlers elitesoldater i fallskjermjegerbataljonen, som fikk sin ilddåp i Norge.

 

 

 

Ibsens Italia

Atle Næss

Forfatteren har fotfulgt Ibsen gjennom hans italienske landskap, og viser bilder av ham og familien, steder han bodde, motiver fra folkelivet, historiske monumenter og annen kunst som gjorde inntrykk på ham. Tekst og illustrasjoner i boken gjenspeiler det Roma og Italia Ibsen opplevde. Har litteraturliste.

© DnBB AS

 

 

 

Sovjetistan

Erika Fatland

Bli med på en reise til land som er ukjente selv for den mest erfarne globetrotter – men mer aktuelle enn noen sinne. De tidligere sovjetrepublikkene Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan ble selvstendige da Sovjetunionen brøt sammen i 1991. Hvordan har landene utviklet seg siden? Hva er deres fremtid med nyvunne olje- og gassressurser og med Putins Russland som igjen tenker ekspansivt? Erika Fatland skildrer landenes nære og fjerne historie, deres kultur og samfunn. Fremfor alt byr hun på gripende menneskemøter og innsikter i hvordan sovjetarven har preget landene, hvor styresettet i dag varierer fra demokratiske forsøk til rene diktaturer – noen med en personkult som knapt kjenner sin like i vår tid. I spennet mellom Samarkands skatter og sovjetarkitekturens tristesse, beveger Erika Fatland seg med et åpent blikk for menneskene og landskapene omkring seg.

 

 

 

Hel ved

Lars Mytting

Ved er en vitenskap og en lidenskap. Lars Mytting har oppsøkt noen av landets kaldeste strøk og tatt kontakt med vedfyrere og vedhoggere. Han har stoppet i veikryss, lyttet etter motorsagdur eller aller helst det stille knirket fra en pensjonist med buesag. Med humor, varme og fagkunnskap gir han et portrett av en norsk vedfyringstradisjon – en tradisjon der generasjon etter generasjon har brakt videre innsiktene om hva slags tre som gir den beste veden, hvordan veden skal stables for å tørke godt og hva slags ovn som gir den beste varmen.

 

 

 

Hamsun : Svermer og erobrer

Ingar Sletten Kolloen

Boka forteller om Hamsuns liv, noe som også innebærer et intenst familiedrama, et politisk drama og et drama om det kunstneriske Norge. Den lar oss møte forfatteren og hans forhold til nazismen. Fra å være en aktet dikter blir han en forhatt landsviker etter krigen. Boka er en kraftig bearbeidet utgave av det tidligerer utgitte 2 bindsverket om Hamsun. Har person- og verkregister, samt litteraturliste.

 

 

 

Sam O. Berge : En livsskildring

Alf Kjetil Igland

Sam Olsen Berge (1892-1988) var båtkonstruktør med stor betydning for utviklingen av den sørlandske lystbåtflåten, både i tre og plast. Han tegnet snekker og sjekter, seilbåter og en rekke andre fartøyer. Grimstadjolla er i dag blant hans mest kjente båter. Han tegnet halvdelen av plastbåtprodusenten Herwas modeller.
Sam O. Berge, som han ble kjent som, seilte som tømmermann under første verdenskrig. Han ble torpedert og holdt senere på å forlise før han gikk i land i USA, der han fikk sine første erfaringer som modellbåtseiler, en sport han dyrket til han passerte de åtti, med stor suksess også internasjonalt.
Han var av møllerslekt og drev Sæveli mølle fra 1920 til 1943. Da ble han konstruktør på heltid. Samtidig tok han seg tid til å aksle en rekke offentlige verv i Fjære kommune, der han også var landmåler. Berge hadde posisjoner i seilforeninger i femti år og tok selv initiativ til andre foreninger.
Mange husker Sam O. Berge som et originalt og humørfylt innslag i Grimstads bybilde, alltid i et merkebehengt seilerantrekk og med en sigar mellom barten og fippskjegget.
Med denne dokumentariske biografien tegner forfatteren et fint bilde av hovedpersonen innenfor den historiske ramme og de kår som ble hans i livet.

 

 

Havboka

Morten Strøksnes

VINNER AV BRAGEPRISEN 2015. To menn i en liten båt. Et monster i havdypet under dem. Det er utgangspunktet for “Havboka”. Fra den lille øya Skrova i Lofoten undersøkes havet gjennom historie, fortellinger, vitenskap, poesi og mytologi. Hav er opphav, og rommer de utroligste livsformer. For forfatteren blir havet en rik kilde til forundring, nye innsikter og salte eventyr.

 

 

 

Dømmesmoen : Grimstads grønne hjerte

Karin Engh m. fl. 

Dømmesmoen er et sted alle Grimstadborgere har et forhold til. Dette prakteksemplaret av en bok har over 350 bilder, og behandler blant annet Dømmesmoens historie, posisjon, bygninger, flora, økosystemer og estetikk. Kanskje vi kan kalle dette for en Drømmesmoen-bok?

 

 

 

 

Ibsen : Kunstnerens vei

Bjørn Hemmer

“Ibsen : Kunstnerens vei” tar for seg Henrik Ibsens kunstneriske utvikling gjennom hele forfatterskapet. Bjørn Hemmer har sammenfattet et lettfattelig verk, som er egnet til å gi en enkel og forståelig inngang til temaet. Men den er også interessant lesning for viderekomne, i kraft av at den dytter på eksisterende oppfatninger om Ibsen og hans verker.

 

 

 

Orientekspressen

Torbjørn Færøyvik

Norges fremste reiseskildrer har fulgt verdens mest berømte togspor – fra London til Istanbul og videre til Samarkand og leverer sin mest sprudlende bok til nå. I mer enn hundre år rullet den legendariske Orientekspressen på strekningen mellom Paris og Istanbul. Med historien som bakteppe legger Torbjørn Færvik i denne boken ut på sin lengste togreise noensinne – fra London til Samarkand. Den eventyrlige reisen går gjennom tolv land og tjueto byer, den strekker seg over en distanse på 8000 kilometer og inkluderer kryssingen av Det kaspiske hav i en rustholk. Torbjørn Færøvik er den eneste som har vunnet Brageprisen tre ganger. Som forfatter er han kjent for sine kunnskaper, sin åpenhet og nysgjerrighet – og sin humor. Han fornekter seg heller ikke i denne sin tiende bok. Igjen byr han på et rikt galleri av mennesker og menneskeskjebner, av kulturer og tradisjoner og historiske dramaer. I en verden som krymper år for år, blir denne boken en viktig innfallsport til land som kommer oss stadig nærmere. “Det falt seg naturlig å avslutte reisen i Samarkand,” forteller forfatteren. “Silkeveiens perle, alle drømmeres mål.” Lukk dørene, ta plass. Bli med på en reise du sent vil glemme.

 

 

 

Gamle trehus

Tore Drange

Det sentrale verket for alle som har et forhold til trehus: Eiere, håndverkere, tekniske etater, museumsfolk osv. Også i undervisningssammenheng er boka ledende. Denne nye utgaven gir en komplett praktisk veiledning i alle sider ved rehabilitering, vedlikehold og restaurering – innvendig og utvendig. Ved siden av å være en faglig veileder, gir den også en historisk kavalkade over de forskjellige stilepokene. Boka er rikt illustrert med over 1200 illustrasjoner, hvorav 500 er i farger.

 

 

 

Døden, skal vi danse?

Per Fugelli

Med sedvanlig skarp og humoristisk penn deler Per Fugelli sine tanker og erfaringer som syk, og utfordrer oss om tause og ladete emner. “Jeg er på en spennende oppdagelsesreise og gjør funn som kan skape nysgjerrighet og være lærestykker for flere enn meg. Jeg har alltid vært glad i å grave der jeg står. Jeg har gravd som forsker på Værøy og Røst og i Sameland, etter helse i den norske folkesjelen, etter moralsk gull i Velferdsstaten, etter helsens kilde i Kalahariørkenen. Nå vil jeg grave der jeg ligger på sykeleie og kanskje på kirkegården. Når nettene blir lange og dagene tomme, tar jeg fram følehorn, blyant og papir og skriver om den verden jeg er i her og nå. Jeg er på feltarbeid i sykerollen, i helsetjenesten, i dødsonen – ikke som forsker, men som et søkende menneske på jorden.” (Fra bokas innledning.) Per Fugellis tidligere bøker Nokpunktet, 0-visjonen og Rød resept er å få i pocketutgaver.

 

 

 

Norges bebyggelse

Norges bebyggelse er det flerbindsverk som ble gitt ut på slutten av 50-tallet. Meningen var at verket skulle dekke hele landet, men man kom ikke så langt. Til nå dekkes store deler av fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. På systematisk vis tar bøkene for seg nesten samtlige gårder og byggverk, pluss historiske sammenfatninger fra de ulike herredene.

 

Bokhandleren i Kabul - Åsne Seierstad

To uker etter terrorbombingen i New York, dro Åsne Seierstad til Afghanistan som krigskorrespondent for skandinavisk presse og media. Etter nyttår flyttet hun inn hos en afghansk storfamilie i Kabul. Med utgangspunkt i denne familien, skriver hun om landets skjebne, dets sår og drømmer om helbred. Gjennom nære portretter av familiemedlemmene leser vi om frieri og giftermål, undertrykking og maktmisbruk, forbrytelse og straff.

I Bokhandleren i Kabul trer Afghanistan frem som et mangfoldig land, med sin kulturelle rikdom og sine selvmotsigelser – fra bokbrenning på gaten til nære scener i familien. Seierstad formidler historien om et folk som er utmattet av krig, om apati og desperasjon, historien om et land i ruinenes støv, men også om en spirende vår og folks forsiktige håp om en annen fremtid.

Fjære Bygdebok - Anne Tone Aanby

Fjære bygdebøker tar for seg de ulike skolekretsene i gamle Fjære kommune. Det er til nå gitt ut tre bind (Krogen, Håbbestad og Frivold), mens ytterligere fire (Moy, Hesnes, Fjære og Birketveit) ligger inne i prosjektet.

Gamle hus - Else "Sprossa" Rønnevig

En praktisk og flott bok om restaurering av boliger. Her vil alle som har kjøpt eller arvet et gammelt hus, finne informasjon og inspirasjon. Forfatteren tar for seg ulike typer hus og går inn på hvilke valg som bør gjøres ved istandsetting, og hvilke grenser man skal sette når det gjelder å restaurere huset. At mulighetene er mange og spennende, vises gjennom eksempler. Boken gir dessuten gode råd om alt fra vindusreparasjon, tapetvalg og malingstyper til etterisolering og forsikring.

Historien om Norge - Karsten Alnæs

Historien om Norge er et prisbelønnet fembindsverk som tar for seg landets historie, fra istiden til dags dato. Alnæs trekker frem historiene og menneskene som har bebodd landet, og har skapt en storslagen og medrivende fortelling om Norge. Serien består av titlene «Det ligger et land», «Under fremmed styre», «Mot moderne tider», «En ny arbeidsdag» og «Femti rike år».

Kongens nei - Alf R. Jacobsen

Senkningen av krysseren Blücher i morgentimene 9. april 1940 innledet et kappløp uten sidestykke i nyere norsk historie. Hitlers dristige plan om en rask okkupasjon av Norge hadde mislyktes, og i et forsøk på å unngå et tilbakeslag i Oslo iverksatte der Führer og hans medsammensvorne en kynisk kriseplan: Kongefamilien og regjeringen skulle tvinges til kapitulasjon gjennom morderiske anslag av Nazi-Tysklands elitestyrker. I en forrykende skildring med basis i nye og tidligere ubrukte kilder beskriver forfatteren Alf R. Jacobsen kongen og regjeringens flukt fra Oslo – forfulgt av topptrente fallskjermjegere og bombefly. Kongens nei forteller om kong Haakons og kronprins Olavs ranke holdning i de mørkeste timene da mange ville gi opp. Boken gir også den første beskrivelsen av Hitlers elitesoldater i fallskjermjegerbataljonen, som fikk sin ilddåp i Norge.

Ibsens Italia - Atle Næss

Forfatteren har fotfulgt Ibsen gjennom hans italienske landskap, og viser bilder av ham og familien, steder han bodde, motiver fra folkelivet, historiske monumenter og annen kunst som gjorde inntrykk på ham. Tekst og illustrasjoner i boken gjenspeiler det Roma og Italia Ibsen opplevde. Har litteraturliste.

© DnBB AS

Sovjetistan - Erika Fatland

Bli med på en reise til land som er ukjente selv for den mest erfarne globetrotter – men mer aktuelle enn noen sinne. De tidligere sovjetrepublikkene Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan ble selvstendige da Sovjetunionen brøt sammen i 1991. Hvordan har landene utviklet seg siden? Hva er deres fremtid med nyvunne olje- og gassressurser og med Putins Russland som igjen tenker ekspansivt? Erika Fatland skildrer landenes nære og fjerne historie, deres kultur og samfunn. Fremfor alt byr hun på gripende menneskemøter og innsikter i hvordan sovjetarven har preget landene, hvor styresettet i dag varierer fra demokratiske forsøk til rene diktaturer – noen med en personkult som knapt kjenner sin like i vår tid. I spennet mellom Samarkands skatter og sovjetarkitekturens tristesse, beveger Erika Fatland seg med et åpent blikk for menneskene og landskapene omkring seg.

Hel ved - Lars Mytting

Ved er en vitenskap og en lidenskap. Lars Mytting har oppsøkt noen av landets kaldeste strøk og tatt kontakt med vedfyrere og vedhoggere. Han har stoppet i veikryss, lyttet etter motorsagdur eller aller helst det stille knirket fra en pensjonist med buesag. Med humor, varme og fagkunnskap gir han et portrett av en norsk vedfyringstradisjon – en tradisjon der generasjon etter generasjon har brakt videre innsiktene om hva slags tre som gir den beste veden, hvordan veden skal stables for å tørke godt og hva slags ovn som gir den beste varmen.

Hamsun : Svermer og erobrer - Ingar Sletten Kolloen

Boka forteller om Hamsuns liv, noe som også innebærer et intenst familiedrama, et politisk drama og et drama om det kunstneriske Norge. Den lar oss møte forfatteren og hans forhold til nazismen. Fra å være en aktet dikter blir han en forhatt landsviker etter krigen. Boka er en kraftig bearbeidet utgave av det tidligerer utgitte 2 bindsverket om Hamsun. Har person- og verkregister, samt litteraturliste.

Sam O. Berge : En livsskildring - Alf Kjetil Igland

Sam Olsen Berge (1892-1988) var båtkonstruktør med stor betydning for utviklingen av den sørlandske lystbåtflåten, både i tre og plast. Han tegnet snekker og sjekter, seilbåter og en rekke andre fartøyer. Grimstadjolla er i dag blant hans mest kjente båter. Han tegnet halvdelen av plastbåtprodusenten Herwas modeller.
Sam O. Berge, som han ble kjent som, seilte som tømmermann under første verdenskrig. Han ble torpedert og holdt senere på å forlise før han gikk i land i USA, der han fikk sine første erfaringer som modellbåtseiler, en sport han dyrket til han passerte de åtti, med stor suksess også internasjonalt.
Han var av møllerslekt og drev Sæveli mølle fra 1920 til 1943. Da ble han konstruktør på heltid. Samtidig tok han seg tid til å aksle en rekke offentlige verv i Fjære kommune, der han også var landmåler. Berge hadde posisjoner i seilforeninger i femti år og tok selv initiativ til andre foreninger.
Mange husker Sam O. Berge som et originalt og humørfylt innslag i Grimstads bybilde, alltid i et merkebehengt seilerantrekk og med en sigar mellom barten og fippskjegget.
Med denne dokumentariske biografien tegner forfatteren et fint bilde av hovedpersonen innenfor den historiske ramme og de kår som ble hans i livet.

 

Havboka - Morten Strøksnes

VINNER AV BRAGEPRISEN 2015. To menn i en liten båt. Et monster i havdypet under dem. Det er utgangspunktet for «Havboka». Fra den lille øya Skrova i Lofoten undersøkes havet gjennom historie, fortellinger, vitenskap, poesi og mytologi. Hav er opphav, og rommer de utroligste livsformer. For forfatteren blir havet en rik kilde til forundring, nye innsikter og salte eventyr.

Dømmesmoen : Grimstads grønne hjerte

Dømmesmoen er et sted alle Grimstadborgere har et forhold til. Dette prakteksemplaret av en bok har over 350 bilder, og behandler blant annet Dømmesmoens historie, posisjon, bygninger, flora, økosystemer og estetikk. Kanskje vi kan kalle dette for en Drømmesmoen-bok?

Ibsen : Kunstnerens vei - Bjørn Hemmer

«Ibsen : Kunstnerens vei» tar for seg Henrik Ibsens kunstneriske utvikling gjennom hele forfatterskapet. Bjørn Hemmer har sammenfattet et lettfattelig verk, som er egnet til å gi en enkel og forståelig inngang til temaet. Men den er også interessant lesning for viderekomne, i kraft av at den dytter på eksisterende oppfatninger om Ibsen og hans verker.

Orientekspressen - Torbjørn Færøyvik

Orientekspressen

Norges fremste reiseskildrer har fulgt verdens mest berømte togspor – fra London til Istanbul og videre til Samarkand og leverer sin mest sprudlende bok til nå. I mer enn hundre år rullet den legendariske Orientekspressen på strekningen mellom Paris og Istanbul. Med historien som bakteppe legger Torbjørn Færvik i denne boken ut på sin lengste togreise noensinne – fra London til Samarkand. Den eventyrlige reisen går gjennom tolv land og tjueto byer, den strekker seg over en distanse på 8000 kilometer og inkluderer kryssingen av Det kaspiske hav i en rustholk. Torbjørn Færøvik er den eneste som har vunnet Brageprisen tre ganger. Som forfatter er han kjent for sine kunnskaper, sin åpenhet og nysgjerrighet – og sin humor. Han fornekter seg heller ikke i denne sin tiende bok. Igjen byr han på et rikt galleri av mennesker og menneskeskjebner, av kulturer og tradisjoner og historiske dramaer. I en verden som krymper år for år, blir denne boken en viktig innfallsport til land som kommer oss stadig nærmere. «Det falt seg naturlig å avslutte reisen i Samarkand,» forteller forfatteren. «Silkeveiens perle, alle drømmeres mål.» Lukk dørene, ta plass. Bli med på en reise du sent vil glemme.

Gamle trehus - Tore Drange

Det sentrale verket for alle som har et forhold til trehus: Eiere, håndverkere, tekniske etater, museumsfolk osv. Også i undervisningssammenheng er boka ledende. Denne nye utgaven gir en komplett praktisk veiledning i alle sider ved rehabilitering, vedlikehold og restaurering – innvendig og utvendig. Ved siden av å være en faglig veileder, gir den også en historisk kavalkade over de forskjellige stilepokene. Boka er rikt illustrert med over 1200 illustrasjoner, hvorav 500 er i farger.

Døden, skal vi danse? - Per Fugelli

Med sedvanlig skarp og humoristisk penn deler Per Fugelli sine tanker og erfaringer som syk, og utfordrer oss om tause og ladete emner. «Jeg er på en spennende oppdagelsesreise og gjør funn som kan skape nysgjerrighet og være lærestykker for flere enn meg. Jeg har alltid vært glad i å grave der jeg står. Jeg har gravd som forsker på Værøy og Røst og i Sameland, etter helse i den norske folkesjelen, etter moralsk gull i Velferdsstaten, etter helsens kilde i Kalahariørkenen. Nå vil jeg grave der jeg ligger på sykeleie og kanskje på kirkegården. Når nettene blir lange og dagene tomme, tar jeg fram følehorn, blyant og papir og skriver om den verden jeg er i her og nå. Jeg er på feltarbeid i sykerollen, i helsetjenesten, i dødsonen – ikke som forsker, men som et søkende menneske på jorden.» (Fra bokas innledning.) Per Fugellis tidligere bøker Nokpunktet, 0-visjonen og Rød resept er å få i pocketutgaver.

Norges bebyggelse

Norges bebyggelse er det flerbindsverk som ble gitt ut på slutten av 50-tallet. Meningen var at verket skulle dekke hele landet, men man kom ikke så langt. Til nå dekkes store deler av fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. På systematisk vis tar bøkene for seg nesten samtlige gårder og byggverk, pluss historiske sammenfatninger fra de ulike herredene.