Åpningstider

Ordinære åpningstider

Hovedbiblioteket

Mandag – fredag: 10-19
Lørdag: 10-15

Fevik filial

Tirsdag: 13-19
Onsdag: 12-16

Avvikende åpningstider 2018

Følgende dager er hovedbiblioteket og Fevik filial stengt. Brukere med meråpent-avtale vil fortsatt ha tilgang på begge bibliotek*.

 Palmesøndag
 Skjærtorsdag
 Langfredag
 1. påskedag
 2. påskedag
 1. mai
 Kristi himmelfartsdag
 17. mai
 1. pinsedag
 2. pinsedag
 1. juledag
 2. juledag

*Fevik filial holder stengt i skolens ferier.