Tilrettelagt litteratur

Biblioteket stiller en rekke bøker fra foreningen “Leser søker bok” til disposisjon. Dette er spesielt tilrettelagt litteratur, hvor du kan finne lettleste bøker, storskriftbøker eller bøker tilpasset ulike behov. Du kan lese mer om disse bøkene på hjemmesiden til Leser søker bok. Typiske målgrupper er voksne eller ungdom med lesevansker, demens, eller fremmedspråklig bakgrunn.