Fremmedspråk

Biblioteket har bygget opp en samling med utenlandsk litteratur. Det er primært engelsk, samt noe på tysk, fransk og spansk. I tillegg til dette kan vi bestille inn depoter fra Det flerspråklige bibliotek(DFB). DFB har samlinger på 69 språk, som blant annet inkluderer bøker, lydbøker, filmer og språkkurs. DFBs samlinger kan du sjekke ut her. Vi kan bestille inn depoter og enkelttitler på forespørsel.