Fakta

Åpningsdato: 09.12.2017

Bruttoareal: 2840 kvm.

Totalentrepenør: AF Bygg

Arkitekt: Helen & Hard

Historikk

Grimstad bibliotek – eller ”Grimstad kommunale Bibliothek” som det het i starten – hadde sin første utlånsdag 4. februar 1895. Det hadde vært flere bibliotek i Grimstad også før dette, men disse var private leiebibliotek som kostet penger å benytte.

Dahlske skole

Det mest kjente leiebiblioteket var Grimstad Læseselskab som ble stiftet allerede i 1835. Det er dette leseselskapet man spekulerer på om Henrik Ibsen benyttet i sin Grimstad-tid. Riktignok ikke direkte, for den arme apotekerlærling hadde ikke økonomi til å avse de to spesidaler som medlemsskapet årlig kostet. Imidlertid hadde Ibsens ”prinsipal” , apoteker Lars Nielsen, en far som var medlem. Så dersom den unge Ibsen skulle nyte godt av leseselskapets tilbud, måtte det skje ved at han fikk lese de bøkene far til sjefen hans hadde leid.

Da Grimstad bystyre i 1894 vedtok å opprette et kommunalt bibliotek med gratis utlån av bøker, besluttet de at det allerede eksisterende biblioteket på Dahlske skole (byens middelskole) også skulle fungere som folkebibliotek. Dette samboerforholdet varte helt til 1951. Da bygde Grimstad kommune ny brannstasjon, og her fikk biblioteket for første gang sine egne lokaler.

Brannstasjonen og filialer

Selv om dette representerte en stor forbedring for biblioteket, ble behovet for mer plass stadig mer påtrengende. Særlig etter 1971, da sammenslåing med nabokommunene Landvik og Fjære gjorde Grimstad til fylkets største by. Kommunesammenslåingen førte til at biblioteket gikk fra å være en enkelt avdeling til å bli et omfattende biblioteksystem med hovedbibliotek og tilhørende filialnett. På det meste var det hele 5 filaler. I dag er det én tilbake, Fevik filial.

Storgaten 44

Det var allikevel ikke før i 1980 at biblioteket igjen kom på flyttefot. Da ble den gamle mursteinsbygningen i Storgaten 44 ledig. Huset ble opprinnelig bygget som bank i 1865, men hadde siden 1960-årene tjent som kontorer for kommuneadministrasjonen. I januar 1980 kunne imidlertid Grimstad ta i bruk et flunkende nytt rådhus, og biblioteket fikk overta ”det gamle”.

Her flyttet biblioteket inn kort tid etter, men det viste seg snart at lokalene ikke var egnet for moderne bibliotekdrift. Diskusjonen om nytt bibliotek foregikk som en ”føljetong” i Grimstad i lang tid. En lang rekke forslag ble lagt på bordet, og bibliotekpersonalet sammen med brukerne svingte mellom håp og fortvilelse. Nesten 20 vedtak om nytt bibliotek ble klubbet igjennom, men alle rant ut i sanden.

Nytt bibliotek!

Derfor var gleden ekstra stor den 31. mars 2008 da Grimstad kommunestyre vedtok å bygge et nytt bibliotek sentralt nede ved havna. Til stor forargelse for bibliotekets ansatte og brukere ble ikke planene realisert, og det moderne biblioteket ble lagt på is. Men kampviljen for et nytt og bedre tilholdssted døde ikke, og gleden var ikke mindre mandag 22. februar 2014, da det igjen ble vedtatt å bygge nytt bibliotek.

Denne gangen ble ikke planene stanset, og 26. november 2016 ble grunnsteinen lagt ned. Byggingen skred frem, og 9. desember 2017 ble det nye huset åpnet for byens befolkning. Over 3.000 mennesker var innom den første dagen, og befolkningen tok det i bruk fra første sekund. Biblioteket har blitt en stor og moderne tjeneste, med mange ressurser og bruksmuligheter. Huset har blitt et signalbygg og er en sentral del av byen.