Personvernerklæring

Grimstad biblioteks personvernerklæring

1. Bibliotekets personvernerklæring for forhold knyttet til lånekonto
1.1. Behandlingsansvarlig ved biblioteksjef er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tilbud og tjenester
1.2. Hva er formålet med bibliotekets behandling av dine personopplysninger?
1.3. Hva er det rettslige grunnlaget for bibliotekets behandling av dine personopplysninger?
1.4. Hvilke personopplysninger registreres og behandles?
1.5. Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet.
1.6. Brukerhistorikk og brukerdata knyttet til lån ved bruk av lånekonto
1.7. Personvern for tjenester tilknyttet lånekonto
2. Bibliotekets personvernerklæring for Grimstad biblioteks nettsider
2.1. Behandlingsansvarlig ved biblioteksjef er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger for forhold knyttet til bibliotekets nettsider.
2.2. Hva er formålet med bibliotekets behandling av dine personopplysninger?
2.3. Hva er det rettslige grunnlaget for bibliotekets behandling av dine personopplysninger?
2.4. Hvilke personopplysninger registreres og behandles?
2.5. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
2.6. Klageorgan
3. Personvern for utskriftstjenesten Princh

1. Bibliotekets personvernerklæring for forhold knyttet til lånekonto

Biblioteket er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver dine rettigheter og hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du benytter deg av bibliotekets tilbud og tjenester som er knyttet til lånekontoen. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

1.1. Behandlingsansvarlig ved biblioteksjef er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tilbud og tjenester.

Dersom du har spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen kan du kontakte personvernombudet i Grimstad kommune: E-post: personvernombud@grimstad.kommune.no

1.2. Hva er formålet med bibliotekets behandling av dine personopplysninger?

Det er frivillig å oppgi personopplysningene biblioteket behandler. Men flere av bibliotekets tilbud og tjenester krever at man har lånekonto. Når du registrerer deg som låner må vi registrere enkelte av dine personopplysninger. Vi lagrer og behandler disse personopplysningene av følgende grunner:
• for å registrere utlån, reserveringer, fornyinger og innleveringer og holde orden på hvor bibliotekets mediebestand er og hvem som har lånt hva
• for å sende meldinger og purringer som angår dine lån og ditt forhold til biblioteket
• for å sende erstatningskrav hvis du ikke leverer tilbake hjemlån selv etter gjentatte purringer
• for å behandle betaling av utskrifter, gebyrer og erstatningskrav
• for å gi deg tilgang til selvbetjent bibliotek
• for å gi deg tilgang til eksterne tjenester via bibliotekets nettsider eller egne apper: – Filmoteket (strømming av spillefilmer) – Filmbib (strømming av kort- og dokumentarfilm) – – Princh (utskriftsløsning) etc.

1.3. Hva er det rettslige grunnlaget for bibliotekets behandling av dine personopplysninger?

I «Lov om behandling av personopplysninger», kapittel II artikkel 6 punkt 1 a), står det at behandlingen er lovlig dersom “den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål”. Som allerede nevnt lagrer og behandler vi personopplysninger for å kunne administrere dine lån og gi deg tilgang til diverse tilbud og tjenester.

1.4. Hvilke personopplysninger registreres og behandles?

Når du registrerer deg som låner, registrerer vi følgende personopplysninger:
• Ditt navn og etternavn.
• Kontaktinformasjon, som postadresse eller folkeregistrert adresse, e-postadresse og telefonnummer.
• Din fødselsdato fordi den bestemmer hvilke rettigheter du har, hva du kan låne og hvilke tilbud og tjenester du kan benytte deg av. F.eks. er det slik at noen medier, tilbud og tjenester har aldersgrense.
• Ditt fødselsnummer/D-nummer/DUF-nummer fordi det forteller oss hvem du er og sikrer at ingen kan misbruke din identitet. I tillegg bruker vi fødselsnummer/D-nummer/DUF-nummer for å koble deg opp mot nasjonalt lånerregister for bibliotek. Nummeret er ikke synlig for biblioteket etter at det er registrert.

1.5. Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet.

Du har til enhver tid mulighet til å få innsyn i de opplysninger som er registrert om deg når du er innlogget på din lånekonto i vårt biblioteksystem. Der kan du også endre opplysningene. Du kan når som helst også avslutte medlemskapet. Men merk at lån må leveres, og utestående gebyr og eventuelle erstatningskrav må betales før medlemskapet kan avsluttes.

1.6. Brukerhistorikk og brukerdata knyttet til lån ved bruk av lånekonto

Bruk av lånekonto registreres for å kunne administrere dine lån og din tilgang til de av våre tilbud og tjenester som er knyttet til lånekontoen. Dette er nødvendig for at biblioteket skal kunne oppfylle kontrakten vi har med deg. Vi vil slette eller anonymisere den aktuelle historikken i samsvar med personvernlovgivningen.

1.6.1. Sammenstilling av brukerdata og andre personopplysninger ved samtykke.

Dersom du samtykker til det, kan biblioteket behandle, oppbevare og sammenstille din brukerhistorikk og dine brukerdata med andre personopplysninger du selv har oppgitt, slik som ditt navn, adresse og din fødselsdato. Disse opplysningene vil inngå i en personprofil. Formålet med denne behandlingen er:
• Å gjøre din brukerhistorikk tilgjengelig for deg til enhver tid.
• Å tilby deg tjenester som er skreddersydd til din personlige profil. For eksempel anbefalinger basert på dine tidligere lån.
Med brukerhistorikk og brukerdata menes at vi lagrer informasjon om din bruk av de av bibliotekets tilbud og tjenester som er knyttet til lånekontoen. Dette kan f.eks. være dato og klokkeslett for utlån og innlevering. Enkelte av bibliotekets tjenester vil kun fungere dersom biblioteket sammenstiller din brukerhistorikk/brukerdata med andre personopplysninger du selv har oppgitt. Dette gjelder personaliserte tjenester som f.eks. anbefalinger basert på dine tidligere lån. Behandlingsgrunnlaget for denne oppbevaringen og behandlingen er samtykke. Samtykke kan gis ved brukerregistrering. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake, og kreve at brukerhistorikken og brukerdataene slettes i samsvar med personvernlovgivningen. Du kan fortsatt bruke de fleste av tjenestene våre dersom du ikke gir samtykke, og vi vil gjøre det lett for deg å trekke tilbake samtykket på et senere tidspunkt dersom du ønsker det.

1.7. Personvern for tjenester tilknyttet lånekonto

1.7.1. Personvern for selvbetjent bibliotek

Når man har lånekonto ved biblioteket kan man få tilgang til selvbetjent bibliotek.

1.7.1.1. Hva er selvbetjent bibliotek?

Selvbetjent bibliotek er en selvbetjeningsløsning som gjør at de som har lånekonto og er over 18 år kan låse seg inn i biblioteket, innenfor gitte tidspunkt utenfor bemannet åpningstid.

1.7.1.2. Hva er formålet med bibliotekets behandling av dine personopplysninger?

Det er frivillig å oppgi personopplysningene. Men for å kunne benytte seg av selvbetjent bibliotek, må man ha lånekonto, være over 18 år og da ha registrert personopplysninger som navn og fødselsnummer. Av hensyn til din sikkerhet, og for å beskytte bibliotekets inventar og utstyr, er biblioteklokalet videoovervåket mens det er selvbetjent. Opptak oppbevares og slettes etter “Forskrift om kameraovervåking i virksomhet”.

1.7.1.3. Hvilke personopplysninger lagres?

For å kunne benytte seg av selvbetjent bibliotek, må man ha lånekonto, være over 18 år og da ha registrert personopplysninger som navn og fødselsnummer. På den enkeltes lånerkonto vil vi da også registrere at brukeren har tilgang til selvbetjent bibliotek. Når brukeren logger inn lagres lånekortnummer, PIN-kode, tidspunkt, bilder av brukeren som logger inn. Overvåkningskameraene er i drift hele døgnet, men lagrer kun ved bevegelse i selvbetjente tidsrom. Informasjon om alle innlogginger slettes etter tre uker (21 dager). Opptak fra overvåkningskameraene slettes etter én uke, etter “Forskrift om kameraovervåking i virksomhet”.

1.7.2. Personvern for e-boktjenesten Bookbites

Når man har lånekonto ved Grimstad bibliotek har man tilgang til e-boktjenesten Bookbites. Vi anbefaler deg å lese gjennom Bookbites personvernerklæring.

1.7.3. Personvern for databaser i «Min side»

Når man har lånekonto ved biblioteket har man også tilgang til en «Min Side» på våre nettsider. Selv om man har tilgang til databaser i “Min side”, hvor persondata lagres, blir ikke persondata med inn i databasene. Brukere får tilgang til databasene via bibliotekets lisenser.

2. Bibliotekets personvernerklæring for Grimstad biblioteks nettsider

Biblioteket er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen handler om hvordan biblioteket samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsider. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt.

2.1. Behandlingsansvarlig ved biblioteksjef er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger for forhold knyttet til bibliotekets nettsider. Dersom du har spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen kan du kontakte personvernombudet i Grimstad kommune: personvernombud@grimstad.kommune.no

2.2. Hva er formålet med bibliotekets behandling av dine personopplysninger?

Når du kommer inn på våre nettsider får du en beskjed om at vi benytter oss av informasjonskapsler/cookies som registrerer brukeratferd på nettsidene. Vi registrerer, behandler og analyserer informasjon knyttet til brukeratferd på nettsider for å lage et mest mulig brukervennlig og brukertilpasset nettsted.

2.3. Hva er det rettslige grunnlaget for bibliotekets behandling av dine personopplysninger?

I «Lov om behandling av personopplysninger», kapittel II artikkel 6 punkt 1 a), står det at behandlingen er lovlig dersom “den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål”. Som nevnt i punkt 2.2 lagrer og behandler vi personopplysninger for å kunne gjøre bibliotekets nettsider til et mest mulig brukervennlig og brukertilpasset nettsted.

2.4. Hvilke personopplysninger registreres og behandles?

Og hvordan foregår dette? Når du besøker og bruker bibliotekets nettsider, registrerer vi følgende:
• Ved hjelp av informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), registrerer vi brukernes IP-adresse, som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nettsidene. Dette gir oss blant annet svar på hvor mange som besøker de forskjellige seksjonene og sidene, hvor lenge besøkene varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson.
• Hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

2.5. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

For å lagre og behandle informasjon knyttet til brukeradferd på bibliotekets nettsider, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker en sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren. Informasjonen som samles inn av interne analyseverktøy, lagres hos Sølvberget bibliotek og kulturhus, mens informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern: https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=ZZ.

2.6. Klageorgan

Dersom du mener at Grimstad bibliotek har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet. Les mer om dette her: https://www.datatilsynet.no/omdatatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

3. Personvern for utskriftstjenesten Princh

Biblioteket tilbyr brukere å skrive ut via utskriftstjenesten Princh. Her er Princh’ personvernerklæring: Privacy Policy – Princh