Meråpent

Både Hovedbiblioteket og Fevik filial har meråpent-tilbud. Mellom kl. 07.00 – 22.00 hver dag* har du tilgang til biblioteket. For å kunne benytte deg av dette tilbudet, så må du opprette en avtale. Dette gjøres ved å henvende deg til skranken i betjent åpningstid. Det er 18 års aldersgrense på dette, og det må inngås avtaler på begge bibliotek om du ønsker tilgang på begge.

*Fevik filial er stengt i skolens ferier.

Hva er et meråpent bibliotek?

Et meråpent bibliotek er en selvbetjeningsløsning som gir lånere anledning til å benytte biblioteket utenom betjent åpningstid. Tilbudet gjelder på Grimstad bibliotek for alle lånere over 18 år. Barn adgang kun i følge med foresatte.

Hva trenger du?

  • Du må ha nasjonalt lånekort og PIN-kode (dette kan du få i skranken).
  • Du må være over 18 år og vise legitimasjon.
  • Du må inngå en skriftlig avtale (som vist nedenfor). Personalet ordner dette for deg.

Hva kan du gjøre?

Du kan levere og låne bøker/filmer/tidsskrifter på selvbetjente automater, hente reserverte bøker i hyllene, bruker PC-ene, lese aviser og tidsskrifter og benytte studierommene og møterommene. Sistnevnte bør bookes på forhånd. lån og innlevering gjør du på våre automater. Disse kan du lese mer om på siden om selvbetjening.

Vårt felles bibliotek

Biblioteket er et fellesgode til glede og nytte for alle. Det meråpne biblioteket bygger på et tillitsforhold mellom bruker og Grimstad bibliotek/Fevik filial. Ta godt vare på det, og hold god orden.

Avtale

Dette er avtalen du skriver under på for å få tilgang på hovedbiblioteket. En lignende avtale får du ved å på Fevik filial ved å henvende deg å skranken der.

Avtale om adgang til meråpent bibliotek

Det er herved inngått avtale mellom Grimstad bibliotek og

Navn:…………………………………………………………….. Født:………………
om adgang til meråpen tid på Grimstad bibliotek.

Retningslinjer:

  • For å få adgang til meråpent bibliotek må man ha fylt 18 år og ha nasjonalt lånekort med pinkode.
  • Lånekortet er personlig og skal ikke benyttes av andre.
  • Det er ikke anledning til å slippe andre inn på biblioteket i meråpent åpningstid.
  • Under oppholdet på biblioteket skal man ta hensyn til andre og holde ro og orden. Vinduer holdes lukket!
  • Barn har kun adgang sammen med sine foresatte.
  • Heisen må ikke benyttes.
  • Respekter meråpent biblioteks soner.

Brudd på retningslinjene kan føre til tapt adgang til meråpent bibliotek.

Biblioteket er kameraovervåket i meråpent tid. Det vil bli tatt stikkprøver av opptaket samt brukt ved uønskede hendelser. Hærverk meldes til politiet.

Jeg har lest brosjyren med informasjon og godtar de betingelsene som er beskrevet over.

Dato………………

Signatur …………………………………………………………………………………………………………….