Bibliotekkort

Alle som bor i Norge kan få bibliotekkort. Barn under 15 år, og alle som ikke kan vise til gyldig legitimasjon (ID med bilde og personnummer) kan få lokalt bibliotekkort. Barn under 15 år må i tillegg ha med en foresatt. Alle som er 15 år eller eldre, og som kan vise til ID med bilde og personnummer kan få et nasjonalt bibliotekkort. Dette kortet kan brukes i alle offentlige bibliotek, i tillegg til en rekke av bibliotekenes nettressurser, som e-bøker, filmtjenester, oppslagsverk osv.

 • Bibliotekkorter gratis for alle
 • Vis legitimasjon ved innmelding
 • Husk å melde adresse-, telefon, og epostforandringer.
 • Studenter må også oppgi hjemmeadresse
 • Tapte bibliotekkort erstattes for kr. 30.-

Lånetid:

 • Bøker, lydbøker, e-bøker, e-lydbøker og tidskrifter: 4 uker, med mindre annet er oppgitt. Ved venteliste på fire eller flere personer blir lånetid 2 uker.
 • DVD: 1 uke
 • Alt skal leveres tilbake i tide.
 • Alle lån kan fornyes dersom det ikke er venteliste eller du har nådd maksimum antall fornyelser. Det kan gjøres pr. telefon eller her.

Purregebyr og erstatning:
Hvis lånetiden overskrides betales:

 • Kr. 30.- for første gangs purring. Barn kr. 20.-
 • Kr. 50.- for andre gangs purring i tillegg til første gebyret. Barn kr. 40.-
 • Dersom boka ikke blir levert ved 2. gangs purring, må boka erstattes og purregebyrene betales.
 • Utestående krav blir sendt Kommunekassen
 • Låner som ikke gjør opp for seg, blir sperret.