Fevik filial stenges i skolens ferier, og siste åpningsdag før jul er onsdag 15. desember. Første åpningsdag etter jul er 11. januar.

Dette gjelder også meråpent-tilbudet på filialen.

Personalet på Fevik ønsker alle en god jul, og et godt nytt år!