Logo Lørdagsuniversitetet

med Tor Geir Kvinen  

Samfunnet og organisasjoner går gjennom store endringer. Endringstakten går fortere og fortere. Hva kan vi lære av organisasjoner som lykkes med endring og utvikling? Hvorfor, hva, hvem, når og hvordan endring? Ytre og indre drivkrefter for endring. Strategiske veivalg i endring. Endring gjennom autonomi og tillit. Lokale og regionale eksempler.

Info

Når:
25.11.2023
Kl. 13.00

Hvor:
Salen, Grimstad bibliotek
Jernbanebrygga 1, Grimstad

Pris:
Gratis

Kontakt:
Grimstad bibliotek
37250190
E-post